Üye Girişi  |   Üye Ol  |   Müşteri Hizmetleri  |   Site Haritası  |   İletişim  

     Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Yeni Kayıt  -  Şifremi Unuttum

     İstatislik
 Online Ziyaretçi : 752 kişi sitede
 Gezilen Sayfa : 20 / Bugün
 Toplam : 2.742.740 Ziyaretçi
 Toplam Gösterim : 14.209.021 Gösterim
SMS Hizmet Sözleşmesi
SMS SÖZLEŞMESİ

SMS SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme bir tarafta, Camikebir Mah. Cevat Şahin Sok. No:15/A DÜZCE adresinde yerleşik Bilsoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. (ki bundan sonra kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………………………………………………………………… adresinde yerleşik ………………………………………………………………………………………… (ki bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE 1 - TANIMLAR, KISALTMALAR VE SÖZLEŞMENİN EKLERİ

ŞİRKET                       Bilsoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

MÜŞTERİ             ………………………………………………………………………………….

TARAF                        ŞİRKET veya MÜŞTERİ‘yi tek başlarına

TARAFLAR                 ŞİRKET ve MÜŞTERİ‘yi beraberce ifade eder.

HİZMET                      ŞİRKET tarafından, MÜŞTERİ’nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet.

KARAKTER                 Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir.

SMS                            Kısa Mesaj

GSM                            Global System for Mobile Communication

YIL                              Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder.

GÜN                            Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür.

TARİFE                       Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulan fiyat listesidir.

ORIGINATOR             Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da Firma Unvanı)

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

 

EK–2:          Vergi Levhası, İmza Sirküleri vb. ŞİRKET tarafından MÜŞTERİ’den talep edilen diğer belgeler.

 

MADDE 3 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile toplu Kısa Mesaj ulaştırması amacıyla ŞİRKET tarafından hizmet verilmesi şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

ŞİRKET’in yükümlülükleri

4.1             ŞİRKET sözleşme konusu ürün ve hizmetleri kullanan MÜŞTERİ’lerin, ürün ve hizmetler ’den kaynaklanan ( MÜŞTERİ’nin kusur ve ihmali hariç) her türlü şikayetlerinden tek sorumlu olduğunu kabul eder.

4.2             ŞİRKET MÜŞTERİ’ye, ŞİRKET’in Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır.

4.2.1      Web SMS  Kısa Mesaj gönderme yazılımı.

4.2.2      Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen MÜŞTERİ’lerin, ŞİRKET Kısa Mesaj Sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar.

4.3            ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, MÜŞTERİ hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır.

4.4            ŞİRKET, her MÜŞTERİ için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir.

4.5            ŞİRKET’in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, MÜŞTERİ sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir.

4.6             ŞİRKET; ay içerisinde MÜŞTERİ’nin satın aldığı SMS ’lerden tüketilmemiş olan miktar SMS ’i, yükleme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.

4.7             Türk Telekom A.Ş tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve ŞİRKET’in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

4.8             GSM Operatörleri tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve ŞİRKET’in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

4.9             ŞİRKET, Kısa Mesaj gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin Kısa Mesaj’ın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Mesaj GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün Kısa Mesaj Merkezinde yine GSM operatörünün belirlemiş olduğu Kısa Mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir.

4.10        Hizmet’in verilmesi sırasında Türk Telekom A.Ş.’den ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, Türk Telekom A.Ş. ve/veya diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, ŞİRKET sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, MÜŞTERİ’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da ŞİRKET’in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. ŞİRKET’in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. ŞİRKET, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri MÜŞTERİ’lerine duyuracaktır.

4.11        ŞİRKET’in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri yerel saat ile 23:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır.

4.12        MÜŞTERİ’nin kendi Müşterileri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek problemlerden ŞİRKET sorumlu değildir.

4.13        MÜŞTERİ’nin belirlediği cep telefonlarına göndereceği SMS mesajlar, SMS mesajı alma/gönderme özelliğine sahip terminalin açık ve kapsam alanı içerisinde olması şartıyla en geç 24 saat içinde yerine ulaşır. Operatör/Operatörlerden kaynaklanacak SMS mesajlarındaki gecikmelerden ve SMS mesaj gönderilmemesinde ŞİRKET sorumlu değildir.

 

MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri

4.14        ŞİRKET’in MÜŞTERİ’ye toplu Kısa Mesaj gönderme olanağı sağlayabilmesi için MÜŞTERİ, Madde.4 ‘de belirtilen ŞİRKET’in geliştirdiği yazılımları ya da ŞİRKET tarafından yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı kullanarak ŞİRKET’in Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaşacaktır.

4.15        MÜŞTERİ, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken ŞİRKET tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET’in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.

4.16        MÜŞTERİ tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 160 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden ŞİRKET sorumlu değildir.

4.17        Toplu SMS gönderilmesinde ŞİRKET’ten kaynaklanabilecek teknik sorunlar, MÜŞTERİ’nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, e-mail veya faks yolu ile en kısa sürede bildirilecektir. MÜŞTERİ bu amaçla, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e–mail adresi, GSM numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde ŞİRKET’in sorumluluğu doğmaz.

4.18        MÜŞTERİ, kendisi tarafından Müşterilerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda, ŞİRKET’i hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu çerçevede MÜŞTERİ, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle ŞİRKET’in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple ŞİRKET’in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücü edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19        MÜŞTERİ’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, ŞİRKET hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ’ye aittir.

4.20        MÜŞTERİ, ŞİRKET’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya isteği dışında gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından ŞİRKET’e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.21        MÜŞTERİ kullanmak istediği Gönderen Ad ’ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, MÜŞTERİ ’nin belirlediği Originator ’ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple ŞİRKET ‘in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.22        Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, MÜŞTERİ’nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi vb. hallerde MÜŞTERİ, ŞİRKET’ten hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz.

 

MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1             MÜŞTERİ, ŞİRKET’in Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden SMS hizmetini satın alır.

5.2             ŞİRKET Web sayfasında belirttiği tarifeleri ve tarife fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

5.3             Ödeme (hizmet bedeli) MÜŞTERİ tarafından, fatura kesim tarihinden itibaren 25 (Yirmibeş) gün içinde ŞİRKET’in banka hesaplarına yapılacaktır.

5.4             MÜŞTERİ’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya MÜŞTERİ’nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olması durumunda, MÜŞTERİ Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 5 (beş) iş günü içinde ŞİRKET’e ödemekle yükümlüdür.

5.5             MÜŞTERİ; ŞİRKET’ten kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb… durumlarda ŞİRKET’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6             Faturaların kesim tarihinden itibaren en geç 25 gün içinde ödenmemesi halinde, ŞİRKET Sözleşme’yi tek taraflı feshederek Hizmet’i kesme hakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme günü arasındaki geciken süre için aylık %8 faiz tahakkuk ettirilir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi, ŞİRKET’in fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

5.7             SMS hizmet bedeli ödemeleri sadece havale ile yapılmaktadır. Kredi kartı ve moneybookers.com üzerinden ödeme kabul edilmez.

 

MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

MÜŞTERİ, ŞİRKET’in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devir ya da temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; MÜŞTERİ, ŞİRKET’in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

 

MADDE.7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini bildirmediği takdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.

 

 

 

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

 

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Tebligatlar, Tarafların işbu Sözleşme’nin girişinde yaralan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirecektir. Aksi durumda eski adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

 

MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI

Taraf’lar, bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların hallinde, ŞİRKET’in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

 

MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, Düzce  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

 

MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR

Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar ŞİRKET ve MÜŞTERİ tarafından ortak olarak karşılanacaktır.

 

MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER

14.1             Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

14.2             MÜŞTERİ, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine teslim edilen Şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, MÜŞTERİ’ye özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konuda ŞİRKET ’ten hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

14.3             MÜŞTERİ, kendisine teslim edilen bu bilgilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü MÜŞTERİ şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda ŞİRKET‘den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

14.4             MÜŞTERİ, ŞİRKET’in, Madde 4.2’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi olduğunu, ŞİRKET’in haber vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.

14.5             Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Kısa Mesajlar içinde uygulanması durumunda, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesih edilmesi halinde, Taraflar hesap mutabakatı yaparak en geç 5(beş) iş günü içerisinde diğer Taraf’a karşı ortaya çıkan ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirecektir.

14.6             Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin adı referans bilgisi olarak ŞİRKET tarafından kullanılabilir.

 

MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflardan hiç biri, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer Tarafı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz

 

 

MADDE 16 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI

15 (OnBeş) madde, 6 (Altı) sayfa’dan  oluşan  işbu sözleşme ….. / ..… / ...….  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

ŞİRKET                                                                           MÜŞTERİ

 CopyRight©2005-2016      Bilsoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.       Müş.Hiz:+90 212 912 24 26 (Pbx)    -    0380 544 3 444    
Ürün / Hizmetler
Ücretsiz Ön Muhasebe Cari Takip
Online Ön Muhasebe Programı
Otomatik Yedekleme Programı
Excel veri Aktarım Programı
Stok Sayım Programı

Bluetooth Reklam Programı
3G Toplu SMS Programı
Android Toplu SMS Programı
Hakkımızda
Firma Hakkında
Kurumsal Görseller
Çözüm Ortakları
Banka Hesap Numaraları
Referanslarımız
İnsan Kaynakları
İş Başvuru Formu
BilSoft' lu Olmak
Gelecek Planlarımız
Kariyer Olanaklarımız
Açık Pozisyonlar
Diğer
Online Ödeme - Vezne
Destek Numarası Kaydı
Üye Ol
İletişim
İletişim
Adres / Kroki
Destek